เกมรับชปช. เลอเบิฟชี้ ‘เทรนท์’ เล่นได้เฉพาะในระบบ JK